Jij ziet de wereld niet hoe die is, maar je ziet de wereld hoe jij bent.

Diepe zin he (voor de vrijdagmiddag)…. en wat een waarheid!

 

In een teamsessie ontstond laatst een discussie tussen twee medewerkers, Bart en Joost, die beiden vanuit een heel ander vertrekpunt naar de realiteit kijken. Dat zijn ‘mooie’ leerzame discussies en wat kosten ze veel tijd. Langs elkaar heen kletsen is ook een vak 😉

 

De realiteit was dat er een resultaat behaald was. Het resultaat was ook nog eens naar tevredenheid van beide partijen. Alleen zorgde de uitvoering van het behaalde resultaat voor een discussie. Want ook al had de taak het gewenste resultaat opgeleverd, de manier waarop de taak was uitgevoerd was onderwerp van gesprek.

 

Bart, die de opdracht had gegeven, had de taak graag anders vervuld zien worden, plat gezegd, op zijn manier. Joost had de taak op zijn eigen manier uitgevoerd, met het juiste resultaat, alleen niet op de manier van Bart.

Bart het prettig vindt om gestructureerd en planmatig te werken en Joost juist graag spontaan en flexibel werkt.

 

De werkwijze van Joost kan er voor Bart als chaotisch en stuurloos uitzien, omdat hijzelf zo’n voorstander is van structuur en planningen. Joost kan daarentegen alle creativiteit uit zich voelen vloeien als hij op die manier zou moeten werken. Hij zou dan niet binnen dezelfde tijd hetzelfde resultaat behalen, hij zou juist langer doen over de taak en de vraag is ook of de kwaliteit dan naar behoeven is.

Waardoor beiden gingen zitten praten over waarom hun werkwijze het beste was om het resultaat te behalen. Ze waren elkaar aan het overtuigen om het op hun eigen manier uit te gaan voeren.

 

Deze discussie had voorkomen kunnen worden als je je bewust bent van de verschillende manieren waarop we de wereld om ons heen benaderen. Sommige mensen vinden (in sommige situaties) veel structuur aanbrengen heel prettig en anderen vinden het juist prettig als er zoveel mogelijk open blijft.

 

Dat zie je bijvoorbeeld ook terug in de manier waarop we op vakantie gaan. Je hebt mensen die heel rustig worden van het idee dat de vakantie volledig is geregeld, dat ze weten waar ze wanneer naar toe gaan en waar ze heel de vakantieperiode slapen. En je hebt mensen die het daar spaans benauwd van krijgen, want die willen juist dat er niks vastgelegd is; tentje mee en we zien wel waar we terecht komen. Juist die vrijheid geeft hen rust.

 

Waardeer de verschillen en leer van elkaar, in plaats van elkaar te willen overtuigen.