Methode

De COOS methode

De COOS methode staat voor Connectie, Communicatie, Compassie, Co-intelligentie en Co-creatie. 5 CO-woorden (COOS) die de oplossing bieden voor de uitdagingen en energielekken die we tegenkomen in een organisatie. Elke peiler zorgt voor een steviger fundament in jezelf zodat jij makkelijker kan functioneren in samenwerkingen en/of in relatie.
Zoals een eerdere coachdeelnemer meldde: “Ik ben een leukere partner, moeder, collega, dochter, mens geworden. Het helpt me op alle vlakken”.

Je maakt via 5 modules kennis met de methode. Iedere 2 weken krijg je een nieuwe module toegestuurd in de vorm van een werkboek met opdrachten en achtergrondinformatie. In je eigen tempo en op je eigen manier ga je aan de slag met de werkboeken.

In de module CONNECTIE neem jij bewust tijd voor jezelf om jezelf eens goed in de spiegel aan te kijken en je af te vragen waarom je ’s ochtends je bed uit gaat. Waarom doe jij eigenlijk de dingen die je doet? Dit is de enige module waarbij je een vragenlijst voor een bepaalde datum moet invullen. Die vragenlijst is de basis van een persoonlijkheidsrapport wat je op de eerste dag van live bijeenkomsten teruggekoppeld krijgt. Een cadeautje voor jezelf!

De module COMMUNICATIE maakt je bewust hoe je communiceert, wat je wil en wat je doel of behoefte is. Want aan die behoefte gaan we met z’n allen vrij vlot voorbij. Vaak weten we niet eens vanuit welke behoefte we een communicatie-uiting doen. Willen we zenden om het zenden om ons verhaal maar kwijt te zijn, terwijl aan iedere zendingsdrang een behoefte ten grondslag ligt. Maar zijn we ons daarvan bewust?
In deze module bekijken we vanuit welke verwachting, emotie, gedrag je vertrekt en wat wil je bereiken met je woorden. Ben je je daar bewust van? En communiceer je feitelijk en oordeelloos? Daar wordt in het complete programma veel aandacht aan gegeven.

De module COMPASSIE  laat je de kracht van bemoediging zien. Compassie voor jezelf geeft je meer zelfvertrouwen en zelfwaardering en compassie voor de ander geeft je meer begrip.
Hoe kun je de dingen die je allemaal van jezelf ‘moet’ en die je na verloop van tijd zelfs een angst aanpraten -tenslotte zijn jouw hersens verantwoordelijk voor jouw gedachten over jezelf- omzetten naar een liefdevollere kijk naar jezelf?

CO-INTELLIGENTIE is de vierde module waarin je gaat ervaren hoe je creatiever kunt worden als je mensen inzet op rollen in plaats van op functie. “Dit hoort niet bij mijn taken dus dat doe ik niet” behoort bij de verleden tijd.
Je krijgt inzicht in hoe je maximaal gebruik maakt van de collectieve kennis die aanwezig is. Synergie, Eigenaarschap, Zelfsturing, Heelheid, Verantwoordelijkheid en natuurlijk Potentieel zijn thema’s die daarbij aan bod komen.

De laatste module behandelt CO-CREATIE. Want uiteindelijk werken we om doelen en resultaten te behalen, samen. Je bent namelijk altijd onderdeel van een keten of van een systeem, en hoe kun je in co-creatie die keten zo goed mogelijk bedienen? Welke eigenschappen heb jij om de samenwerking en de co-creatie tot perfectie te drijven? Want je hoeft zelf niet perfect te zijn om onderdeel uit te maken van een perfect team.

Na deze 3,5 maanden heb jij de inzichten om je tijd bewuster te verdelen en je minder snel te laten leiden door de waan van de dag. Je geeft je aandacht aan zaken die er toe doen. Je weet wat vertrouwen geven en krijgen doet voor een samenwerking en weet hoe je je boodschap op maat bij de juiste mensen kunt krijgen. De praktische insteek van het programma zorgt ervoor dat jij van het begin af aan al je opgedane kennis en inzichten kan koppelen aan jouw eigen praktijkervaringen. Daar wordt in het programma ook veel aandacht aan gegeven, het zo praktisch mogelijk te maken!

Share This